Föräldrakooperativet

Kooperativet drivs av föräldrarna. Det innebär att föreningen fungerar som arbetsgivare och ansvarar för många praktiska och administrativa uppgifter.

Varje familj förväntas sitta i styrelsen någon period under sin tid på Götebojarna. I styrelsen finns, förutom ordförande, kassör, personalansvarig, löneutbetalningsansvarig och barngruppsansvarig.

De familjer som inte är med i styrelsen är med i fixargruppen, där gruppen internt ibland delar in sig utifrån ansvarsområden som t.ex. inomhusmiljö, utegård och trivselaktiviteter. Hela fixargruppen utför också storstädning av förskolan tillsammans en heldag, en gång per termin.

Löpande städning, matinköp och arbete i barngrupp ingår däremot inte i de uppgifter som medlemmarna utför i vårt kooperativ.  

Uppdaterad: 
2019-05-16